STØTT KATASTROFEARBEIDET I NEPAL!

Linja KONTRAST fra Sogndal Folkehøgskule har akkurat returnert fra et opphold i det som nå er blitt katastrofeområdet. Elevene på denne linja -og hele skolen, føler derfor et ansvar. Vi ønsker å bidra til krisehjelpen så fort som mulig! Denne kontoen er et midlertidig konto i skolens navn, og vi garanterer at alt som kommer inn her går til Røde Kors sitt arbeid i katastrofearbeidet! BLI MED Å STØTTE NEPAL!

Konto 37052894418