Våre verdier

Ønsker du på en nyttig og lærerik pause fra den offentlig skole og høyere utdanning? Vil du ha ny inspirasjon og ny giv? Ønsker du mange fantastiske opplevelser sammen med andre ungdommer fra hele landet -og utland?

Klikk på de enkelte bildene for mer informasjon om hva vi står for, hva vi ønsker at du skal få med deg etter ett år på Sogndal Folkehøgskole.

MOTIVERT:  GLEDE - LEK - OPPLEVELSER - HUMOR - VENNSKAP - SOSIALT

MOTIVERT: GLEDE - LEK - OPPLEVELSER - HUMOR - VENNSKAP - SOSIALT

ANSVARLIG:  LIKEVERD - RESPEKT - BÆREKRAFT - DEMOKRATI - MEDMENNESKE

ANSVARLIG: LIKEVERD - RESPEKT - BÆREKRAFT - DEMOKRATI - MEDMENNESKE

KLOK:  STERK FAGLIG ENGASJEMENT - INNSIKT - KUNNSKAP - ERFARING

KLOK: STERK FAGLIG ENGASJEMENT - INNSIKT - KUNNSKAP - ERFARING

SELVSTENDIG:  MESTRING - STYRKE - UTHOLDENHET - SELVDISIPLIN - SELVTILLIT

SELVSTENDIG: MESTRING - STYRKE - UTHOLDENHET - SELVDISIPLIN - SELVTILLIT

Motivert - Ansvarlig - Klok - Selvstendig

Våre mål er at du skal

  • Øke din motivasjon

  • Styrke deg som medborger og medmenneske

  • Gi deg nytt kunnskap, innsikt og ferdigheter

  • Styrke din selvtillitt, selvtendighet og din evne til kritisk tenkning

Vårt verdigrunnlag er Likeverd - Demokrati - Bærekraftig felleskap

Sogndal folkehøgskule er ein frilynt skule med rom for ulike livssyn. Sogndal folkehøgskule gir unge menneske høve til personleg utvikling gjennom opplevingar, meistring og glede. Vi vektlegg fagleg breidde og høgt fagleg nivå.