surfebilde.jpg

 Klima og miljø


Sogndal folkehøgskule har fokus på berekraft. Vi arbeider kvar dag for å vere ein miljøbevisst skule. På linjene våre er vi mykje på tur i fjern- og nærområdet. For å kunne nyte naturen må vi òg ta vare på den. Vi ønskjer å vere bevisste på vårt forbruk og tenkje over kva vi kastar, det inneber òg å tenkje over KVAR vi kastar det. Men vi kan ikkje vere miljøbevisste om ikkje våre elevar engasjerer seg og tar ansvar i fellesskap.

Vi kan være med å påverke korleis framtida skal sjå ut! Vi har inspirerande foredrag frå engasjerte tilsette og eksterne foredragshaldarar; tema som mat, klede, avfall, global produksjon er berre nokre eksempel på bevisstgjering av korleis vi kan bidra til moder jord.

Spesielt inspirerande er det når elever sjølv kjem med forslag til prosjekt innan berekraft. Elevane er sjølv med å påverke kva vi konkret kan gjere. Eksempel på dette er ein tidlegare elev som i dag besøker oss for å fortelje om hennar kamp mot plast i havet- inspirert av året her hjå oss! Elevane vil òg få moglegheit til å teste eigenproduserte hudpleieprodukt, mekke sykkelen sin på eigahand, pynte eit eige handlenett, lage bivokspapir til nistepakka si og byte genseren dei er leie av mot noko andre er leie av. Under mottoet “små endringar gjer ein stor forskjell” håper vi å bidra til bevisstheit rundt berekraftig kvardag- både lokalt og globalt.

 

DSCN0333.jpg

Mat

I Hyggebygget på Sogndal folkehøgskule finn du hjartet på skulen- kjøkenet! Mat er ein viktig del av kvardagen på skulen. Vi på kjøkenet er oppteken av god smak, næringsrik og berekraftig mat. Vi serverer heimelaga mat til alle våre elevar kvar einaste dag. Elevane får ekte mat laga frå botn av basert på ferske, gode råvarer gjennom heile skuleåret. Skulen er Debio-godkjent med valørmerket Bronse, som vil sei at minimum 15 % av all mat som blir servert er økologisk. Det blir laga både vegetar og vegane alternativ. Kjøtt er noko av det som gir stort klimautslepp, difor har vi kjøttfri dag i veka på middagsplanen. I løpet av skuleåret er det mange elevar som blir vegetarianere. Vi håpar òg på å kaste så lite mat som mogleg. Dette er noko vi arbeidar i lag med elevane på gjennom forskjellige prosjekt gjennom skuleåret.

I tillegg vil elevane i løpet av skuleåret oppleve smaken av kortreist mat. Vi plukkar eple i nærområdet som vi pressar til eplejuice, vi finn tyttebær og blåbær i skogen som blir brukt under haustfesten og ikkje minst er ein kanskje med på partering av økologisk sau som skal bli til eit festmåltid!

Matboks

Frå eit miljøvenleg perspektiv kan elevane bidra med å nytte matboks. Som ein del av undervisninga lagar vi matboksar og matpakkepapir på skulen.

Sortering

Vi kildesorterar avfallet vårt. På internatene er det difor ein søppelkorg for restavfall, ein for papir og ein for matavfall. Vi oppfordrar òg til å samle plast i blank pose på søppelrommet.

Vi sorterar:

·         Papir

·         Plast

·         Glas/metall

·         Restavfall

·         Matavfall/kompost

Pant

I hyggebygget står PANTETØNNA vår. Vi arbeider for at alle flaskar skal attvinnast.

Gjenbruk

Mykje av det elevane treng for skuleåret kan du kjøpe brukt. I tillegg jobbar vi for at elevane skal reparere det som er øydelagt som ein del av undervisninga i staden for å kjøpe brukt. I løpet av skuleåret blir det mellom anna arrangert byttekafè og bruktmarknad på skulen. Utstyr og klede som ein kanskje er litt lei av kan andre ha både glede og bruk for. Det fins mange bruktgrupper på Facebook, i tillegg har kanskje familie og venner utstyr elevane kan låne for eit skuleår?

Vatn

Vestlandet byr tidvis på store mengder vatn...

Det betyr ikkje at vi ikkje skal tenkje sparing på vatnet. Sogndal folkehøgskule jobbar for å redusere vatnforbruket, spesielt varmtvatn, i lag med elevane. Dette er med på å skapa gode vanar for elevane i framtida.

Fly

Flyreiser er noko av det som gir størst klimautslepp og som gir størst gevinst på å kutte for oss som enkeltindivider. For skuleåret 2019-20 har vi slutta med flyreiser for to av våre linjer. Studieturen til Ski og Sykkel og Friluftsliv Noreg går med tog, buss og bil. Dette er for å redusere klimautsleppet. Skuleåret 2020-21 er målet å slutte med flyreiser på tre nye linjer slik at vi totalt har fem linjer som ikkje flyr,

thumbnail_IMG_4688.jpg
sibir+kulde.jpg