Kontakt oss

Post- og fakturaadresse:
Helgheimsvegen 9
6856 Sogndal

Telefon 57 62 75 75 (før kl 15:00)
Kontaktlærar 913 09 714 (etter klokka 15:00)
Epost: sogndal@sogndal.fhs.no

Org.nr: 995 550 105
Bank: Sparebanken Sør
Postboks 200, 4662 Kristiansand
Kontonummer: 30003752301
IBAN: NO2930003752301 Sparebanken Sør
SWIFT- (BIC)  SPSONO22.

Vipps: #74487