Pris 2019/20

 

Prisane under gjeld for dobbeltrom på internat med felles bad/WC. 

Årleg tilegg for:
Enkeltrom kr 5.100 (på internat med fellesbad).
Dobbeltrom med eige bad kr 4.900.
Enkeltrom med eige bad kr 7.600

Diett:
Skulen kan tilby vanleg vegetarkost og vegankost utan ekstra kostnad. Om du har behov for eigen særskild diett, gir du melding til skulen når du aksepterer tilbodet om plass. Basert på grunnstønad frå NAV vil skulen krevje 80% refusjon pr. dag du er på skulen.

Valfag:
Eventuelle kostnader til valfag kjem i tillegg. Kostnader på valfag vil variere, nokre utan ekstra kostnad. Andre valfag har kostnad grunna transport, leige av utstyr etc. Du får informasjon om pris før du bestemmer deg for kva valfag du vil vere med på.

*Linjekostnadane er med atterhald om valutakursendringar før studieturane samt store endringar i flyprisar.

Sluttar før avtalt tid:
Dersom du avbryter skuleåret eller blir utvist, må det betales skulepenger for seks veker etter sluttdato. 

Bank: Sparebanken Sør
Postboks 200, 4662 Kristiansand
Kontonummer: 30003752301

Vipps: #74487

Payments from abroad:
IBAN: NO2930003752301 Sparebanken Sør
SWIFT- (BIC)  SPSONO22.