Dugnad

Dugnad er en sterk tradisjon i Sogndal, og med nesten 80 unge og spreke mennesker  er det fantastisk hva man kan gjøre på en dag -for bygda, og mennesker som har behov for hjelp.

Dugnad Sogndal er en tradisjon som ble etablert noen år tilbake i samarbeid med Sogndal Frivillighetssentral. Elever fra skolen drar ut til alle som har meldt behov for hjelp, og tar et tak -for eldre, uføre, eller andre som bare har behov for noen ekstra hender i noen timer. 

-Dessuten får alle elevene lært seg litt sognadialekt -og knytter sterkere bånd til lokalsamfunnet.