CChallenge

bil ikke.jpg

Mange spør seg: Hva kan jeg gjøre for klima? Vel det er så mye: Du kan kaste mindre mat, du kan reise kollektivt eller du kan fly mindre. Etter hvert er vi blitt ganske gode til å finne disse små og store endringene vi kan gjøre i egne liv. Men hva om vi ønsker å gjøre en større forskjell med våre handlinger? Hvordan gjør vi det og hvordan blir vi en større del av klimaløsningen?

 Enkeltindivider betyr mye, men ikke alltid slik vi tror. Det største potensialet for endring skjer når folk føler at de har en kobling til andre mennesker og når deres ideer og handlinger får en betydning for andre.

 Gjennom historien er det mange eksempler hvor nettopp enkeltindivider har tent gnistene til endring. Hver enkelt av oss har dette potensialet.

Sogndal Folkehøgskule er med i et prosjekt som heter CChallenge. Les litt mer her…

https://sogndalfhs.cchallenge.no/blogs/