Velkommen til

Sogndal folkehøgskule

Kest e da dao?*

Sogndal folkehøgskule ligg midt i Sogndal, ein energisk og livleg bygdeby med over 2000 studentar og skuleungdommar, med eit spennande kulturliv, fantastiske idrettsfasilitetar og noko av det villaste og vakraste av natur i Norge.

* Hvor er det da?

Linjer

Kvifor velje Sogndal?

Eit år i Sogndal sett spor. Menneska.Naturen.Opplevingane.
Send din søknad til Sogndal folkehøgskule no

Film / Arkiv

Sogndal folkehøgskule på instagram /@sogndalfhs