Våre verdiar

Ønskjer du eit nyttig og lærerikt år utan eksamenspress? Vil du ha ny inspirasjon og ny giv? Ønskjer du mange fantastiske opplevingar saman med andre ungdomar frå heile landet -og utland?

Klikk på bileta for meir informasjon om kva vi står for, og for kva vi ønskjer at du skal få med deg etter eitt år på Sogndal Folkehøgskole.

MOTIVERT:  GLEDE - LEIK - OPPLEVINGAR - HUMOR - VENNSKAP - SOSIALT

MOTIVERT: GLEDE - LEIK - OPPLEVINGAR - HUMOR - VENNSKAP - SOSIALT

ANSVARLEG:  LIKEVERD - RESPEKT - BÆREKRAFT - DEMOKRATI - MEDMENNESKE

ANSVARLEG: LIKEVERD - RESPEKT - BÆREKRAFT - DEMOKRATI - MEDMENNESKE

KLOK:  FAGLEG ENGASJEMENT - INNSIKT - KUNNSKAP - ERFARING

KLOK: FAGLEG ENGASJEMENT - INNSIKT - KUNNSKAP - ERFARING

MEISTRING  - STYRKE - TÆL - SJØLVDISIPLIN - SJØLVTILLIT

MEISTRING - STYRKE - TÆL - SJØLVDISIPLIN - SJØLVTILLIT

Motivert - Ansvarleg - Klok - Sjølvstendig

Våre mål er at du skal

  • Auke motivasjonen din

  • Styrke deg som medborgar og medmenneske

  • Gi deg nytt kunnskap, og innsikt

  • Styrke din sjølvtillit, sjølvstendighet og din evne til kritisk tenkning

Vårt verdigrunnlag er Likeverd - Demokrati - Bærekraftig felleskap

Sogndal folkehøgskule er ein frilynt skule med rom for ulike livssyn. Sogndal folkehøgskule gir unge menneske høve til personleg utvikling gjennom opplevingar, meistring og glede. Vi vektlegg fagleg breidde og høgt fagleg nivå.