Skred

Eit praktisk og teoretisk valfag for deg som er over gjennomsnittet interessert i snø og skred. Fokuset er på snøens eigenskapar; korleis den formast og forandrast gjennom vinteren og korleis dette har innverknad på våre val av veg på vinterstid.

Du vil lære om forskjellige typar snø og metodar for å vurdere snøens fastheit og struktur. Du vil lære å forstå språk og symboler brukt i den offentlege skredvarslingstenesta slik at du kan vere i stad til å formidla dette vidare til andre. Faget passar for alle! Du treng ski med feller enten alpin-turski, telemark- eller fjellski, samt ei lupe.

 

Pris: ein betalar for transportutgifter for turane vi skal på, ca. 300-400 kr.