Kreativ skriving

Gode tekstar skal gneistra, og å skriva dei skal vera moro. Gløym særemne, eksamenar, formelle brev og artiklar ei lita stund - og ta eit litterært sidespor på kreativ skriving. Du får kunnskap innanfor eit breitt utval tøff litteratur, og skriv tekstar du aldri hadde trudd du kunne. Viss det finst ein boks skal vi tenkja utanfor han.