Band

Har du lyst å oppleve gleda ved å spele saman med andre? Her kan du starte opp og spele i band. Saman med resten av bandet skal du være med å skape eit uttrykk og velje korleis du vil spele musikken. Valfaget avsluttast med open scene kor elevane har ansvar for å arrangere konsert for medelevar. Her kan dere framføre sjølve eller invitere medelevar på scenen for konsert! For å væra med på faget må du ha tatt i eit instrument før og kunne nokon akkordar. Resten finn vi ut av saman! 

Pris 300kr