Ole Karsten Birkeland

Rektor 

Utdanning:

Mellomfag friluftsliv
Idrett grunnfag
Praktisk pedagogisk utdanning

Ole Karsten har samboer og ei jente født på sjølvaste julafta!
Han har jobba på fleire folkehøgskuler som lærar på friluftsliv med fordjupning innan ski/klatring og surfing. Han har vore president for Norges Klatreforbund, fleire år som heiltids klatreboms, men han har no endeleg slått seg ned i Sogndal for å dyrke familielivet - men og for å ta fleire kortare toppturar i Sogndalsdalen.

Han har tidligere også vore elev på folkehøgskule, noko som satt sterke spor.
Ole Karsten er veldig opptatt av det han kaller for "kvardagskvalitet".

Mail: olekarsten@sogndal.fhs.no

Tlf: 95032287