Martin Buch Larsen

Linjelærar Ski og sykkel

Martin er opprinneleg dansk tømrar som berre skulle ta eit årsstudium i friluftsliv ved Høgskolen i Telemark 2004. Men sidan då har han kun vore i Danmark på ferie.

Martin har bachelorgrad i Natur og Friluftsliv, studie i Skredvarsling i Colorado, USA, er bre/klatre- og skredinstruktør gjennom Norsk Fjellsportsforum og høgskuleutdanning innan alpin skiferdsel, samfunnsfag og musikk. Han har jobba i folkehøgskule sidan 2008. 
Han jobbar og som snøskredvarslings-observatør i Sogn, i tillegg eit å drive eit småbruk på Lambhaug i Luster. Der bur han i lag med Mathilde (som er lærar i felles- og valfag), i tillegg til 3 barn, sau og høns.

 

Mail: martin@sogndal.fhs.no
Telefon: 976 57 451