Ski og sykkel

Har du lyst til å oppleve gleda ved å flyte nedover fjellsia i bunnlaus puddersnø? Eller sykle på smale stiar frå fjelltoppane med utsikt til Jostedalsbreen og heilt ned i fjøresteinane ved Sognefjorden? Då er dette linja for deg!
På denne linja vil du lære mykje om stisykling, få god kompetanse til å gå på toppturar vinterstid samt grundig opplæring på snøskred og ferdsel i vintersfjellet.
Du kjem til å oppleve brevandring, bølgesurfing og lære deg å klatra i eit av Norges flottaste innandørs klatreanlegg.
På studieturen "Roadtrip Europa" får du opplevingar for livet på ei reise igjennom Europa med bil, båt og tog.

Velkommen.

 

Litt meir om linja

Sykkel
Med utgangspunkt i skulen har vi tilgang til noko av den beste stisyklinga du finn i Noreg.  Både dei legendariske stiane i Kaupangerskogen, samt fantastiske stiar i høgfjellet blir vår leikeplass. Vi kjem òg til å reise på eventyr til andre stidestinasjonar på Vestlandet – aktuelle stadar er Nordfjord og Hallingdal.

Gjennom både grunnleggjande og vidaregåande teknikkurs vil du får ferdigheiter til å sykle med fart og kontroll i variert terreng. Du vil også bli kursa i bygging av stiar, og derigjennom få høve til å bli ein del av sykkelmiljøet i Sogndal.

Skulen har eigen sykkelverksted der du får lære grunnleggjande vedlikehald av sykkelen. Verkstaden står open og er ein populær møteplass for sykkelmiljøet ved skulen.

Du treng ikkje å være ekspert på sykkel for å gå på denne linja; den er for syklistar på alle nivå.
 
Ski
Når snøen kjem er det ski for alle pengane. Sogndal er eit eldorado for skikøyring. Gjennom vinteren vert du lommekjend i eitt av dei beste toppturområda i Noreg. Vi har fokus på sikkerheit og skredfare slik at vi kan nyte dei beste nedfartslinjene på ein god og sikker måte. I løpet av året vil du lære nok til å kunne reise på eventyr med ski på beina på eigahand både i inn- og utland.  
 
Snøen ligg lenge, og Sogndalsfjella er særs snøsikre; vi har vanlegvis mykje snø og gode skitilhøve frå november til mai. Hurrungane (Jotunheimen), Jostedalen og Breheimen ligg òg rett utanfor døra.

Og så mykje meir....
Vi nyttar det meste av tida på sykkel og ski, men du vil også få mange andre opplevingar ved denne linja. Vi bølgesurfar, nyttar eit av dei beste klatreanlegga til å ta brattkortkurs, og vi skal få oppleve brevandring på Jostedalsbreen. Velkommen til eit år som vil gi både kunnskap og vennskap for livet.

 

 

 

Eit år i sogndal sett spor. Menneska.Naturen.Opplevingane.
Send din søknad til Sogndal folkehøgskule no

 

Studietur Ski og sykkel

Vestlandet

På hausten er det rett og slett vanskeleg å finne destinasjonar som kan konkurrere med det norske vestlandet. Her har vi ein unik kombinasjonen av fjell, fjordar, brear og fantastiske stiar. Vi held oss difor i Sogn og utforskar lokalområdet. I tillegg vil vi reise til ein annan flott sykkeldestinasjon i Noreg. Nordfjord eller Hallingdal er aktuelle plassar å besøke. 

 

Roadtrip Europa

På våren pakkar vi i bilane og hiv syklane på hengaren for å reise av garde på road trip i Europa. Vi er på leit etter eventyr, både på og utanfor stien. Til dei fleste si overrasking finst det mykje fin stisykling i Danmark, så det vil vere første stopp på turen. Frå Danmark fortset vi sørover mot Slovenia og Italia med alt det har å by på av flotte opplevingar. Mest sannsynleg kjem vi også til å nytta oss av dei moglegheitene som interrail byr på. Førebu deg på eit eventyr av dei sjeldne både på 2 og 4 hjul, med og utan sykkel, og alltid med en gjeng gode venner!