KLOK

 
 

Klok

Vi er opptatt av faglig kunnskap, Du skal lære mye spennende og nytt på skolen, og vi har godt utdannede ansatte.

Når du skal ta vanskelige avgjørelser er ikke alltid teorien alene nok.
På folkehøgskole er vi opptatt av å lære sammen gjennom å planlegge, handle, og så evaluere. Det krever god kommunikasjon - god dialog.

Erfaring kommer gjennom å prøve ting -kanskje flere ganger - og dele erfaringer med andre.

Kunnskapen blir balansert og gjøres levende gjennom praktisk erfaring sammen med andre. (“Hands on” på engelsk). Av og til gjør man feil - da gjelder det å forstå feilen, for å ikke gjenta den.

Det er først da vi virkelig blir klok, eller vis.

På Sogndal folkehøgskule blir du oppfordret til kritisk tenkning gjennom mye praktisk prosjektarbeid, øvelser, dialog, oppgaver og evaluering - i tillegg til kunnskap gjennom faglig læring.