Velkommen til

Sogndal folkehøgskule

Sogndal folkehøgskule gir unge menneske høve til personleg utvikling gjennom opplevingar, meistring og glede. Vi vektlegg fagleg breidde og høgt fagleg nivå. Våre kjerneverdiar er likeverd, demokrati og eit berekraftig felleskap. Sogndal folkehøgskule er ein frilynt skule med rom for ulike livssyn.

Kest e da dao?*

Sogndal folkehøgskule ligg midt i Sogndal, ein energisk og livleg bygdeby med over 2000 studentar og skuleungdommar, med eit spennande kulturliv, fantastiske idrettsfasilitetar og noko av det villaste og vakraste av natur i Norge.

* Hvor er det da?

 

Kvifor velje Sogndal?

 

Eit år i Sogndal sett spor. Menneska.Naturen.Opplevingane.
Send din søknad til Sogndal folkehøgskule no

 

Aktuelt

 
 

Film / Arkiv

 
 

Sogndal folkehøgskule på instagram /@sogndalfhs

Sogndal folkehøgskule på instagram /#sogndalfhs

instagram Block
This is an example. To display your Instagram posts, double-click here to add an account or select an existing connected account. Learn more