Jubileumstemne 01-02. Juni 2019

Velkomen til jubileumsstemne ved
Sogndal folkehøgskule

 

Følgjande kull vert inviterte til jubileum i 2019:

Kulla 1968/69 – 1978/79 – 1993/94 - 2008/09

 

Fredag 31. mai:
Frå kl. 17.00:               Innkvartering.
Kl. 19.00-20.00:         Kveldsmat.

Laurdag 01.juni:
Kl. 08.00 - 09.00:      Frukost.
Kl. 11.00:                     Folkehøgskulen før og no, i A-salen.            
Kl. 12.00:                     Lunsj.
Kl. 13.00:                     Kaffi og mimring i dei ulike kulla.
                                    Ta med bilde og andre minne frå skuletida.
Kl. 18.00:                    Festmiddag.
Kl. 21.30:                     Dans og kaffi.

Søndag 2. juni:
Kl. 08.30 – 09.30:    Frukost og avreise.
 

Med beste helsing
Ole Karsten Birkeland
rektor

Vi tilbyr overnatting i nytt og nyrenoverte internat. Vi har berre 12 enkeltrom.                        
Det er fint om de seier frå kven de eventuelt vil overnatte saman med på dobbeltrom.

Priser jubileumshelg.                                                                                                                                

Se påmeldingsskjema under
 

Påmelding: OBS Se skjemaet under!
Fristen for å melde seg på er 20. mai.                        

Vi ønskjer at de betaler over nettbank, konto 3000. 37.52301 ved påmelding.
Merk betalinga med namn+ jubileum.

Velko

Navn *
Navn
Velg ditt årskull
Velg pakke
Her velger du mat og eventuelt overnattingsalternativer

Alternativt kan du melde deg på slik:
- via e-post. sogndal@sogndal.fhs.no
- pr. tlf. 57 62 75 75
- pr. brev til Sogndal folkehøgskule, Helgheimsv. 9, 6856 Sogndal

Hugs da å melde kva alternativ du skal ha og kva kull du høyrer til.