Skred

Et praktisk og teoretisk valgfag for deg som er over gjennomsnittet interessert i snø og skred. Fokus er på snøens egenskaper; hvordan den formes og forandres gjennom vinteren og hvordan dette må påvirke våre veivalg vinterstid.

Du vil lære om forskjellige typer snø og metoder for å vurdere snøens fasthet og struktur. Du vil lære å forstå språk og symboler brukt i den offentlig skredvarslingstjeneste slik at du kan være i stand til å formidle dette videre til andre. Faget passer for alle. Du trenger ski med feller, alpin-turski, telemark -eller fjellski, samt en lupe.

Pris. transport utgifter for turene vi skal på. ca. 300-400 kr.