Ulykke/nestenulykke rapport

 
 

Her bør du føre inn detaljer omkring situasjoner som fører til - eller kunne ført til -skade eller ulykke.

Informasjonen du plotter inn her blir lagret i en database slik at vi kan lære av ting vi har opplevd. Informasjonen som er lagret i databasen blir passordbeskyttet og kun tilgjengelig for ansatte på Sogndal folkehøgskule etter avtale, -og vil er beskyttet fra offentligheten etter loven om personvern.

1. Generell informasjon

Name *
Name

2. Tid og sted for hendelsen

Dato (NB med måned først)
Dato (NB med måned først)
Terrengtype
Føre/underlag

3. Ansvar og sammenheng

Hovedansvarlig - navn (lærer, stipendiat, elev osv)
Hovedansvarlig - navn (lærer, stipendiat, elev osv)

4. Involverte personer og eventuelle skader

Oppgi alder, kjønn og erfaringsnivå for alle involverte. Anslå alder dersom du ikke vet dette nøyaktig.

Navn 1
Navn 1
Navn 2
Navn 2

5. Type aktivitet da hendelsen inntraff

Turens hovedformål
Type aktivitet da det skjedde:

6. Type ulykke

Hvilken type hendelse var ulykken? Det er mulig å krysse av flere
Gi en kort beskrivelse av selve ulykkeshendelsen

8. Årsak

Hva mener du utløste selve ulykkeshendelsen? Kryss av for de faktorene du menes hadde betydning, og/eller beskriv selv.
a) Årsaksfaktorer, kryss av
Faktor - kryss av
b) Menneskelig faktor, kryss av

Tilleggsopplysninger

Hjelm
Var hjelm i bruk?
Redningsvest
Redningsvest i bruk? (Ved ulykke i vann)
(Ved klatring - vanlig klatring, løpende forankring, taulag uten forankring Forankringer: naturlig sikring, bolter, blandet)
Detaljer om hva som sviktet, varemerke/modell, alder, slitasje -hva som førte til svikten?
Har du detaljer om hva som utløste skredet, størrelse, hvor mange som ble tatt/begravd, snødekke/helling, s/m utstyr, værhistorikk etc?
Bil/buss/sykkel/annet - elev/lærer bil - bilbelter/hastighet etc

10. Redning

Ulykken medførte: