Sogndal folkehøgskule

Post- og fakturaadresse:
Helgheimsvegen 9
6856 Sogndal

Telefon 57 62 75 75 (før kl 15:00)
Kontaktlærar 913 09 714 (etter klokka 15:00)
Epost: sogndal@sogndal.fhs.no

Org.nr: 995 550 105
Bank:
Sparebanken Sogn og Fjordane, Langebruvegen 12, 6801 Førde
Kontonummer: 3705.21.56662
IBAN: NO2137052156662
SWIFT: SOFJNO22
Vipps: #74487