Stipendiater søkes!

Utlysing av stipendiatplassar  for skuleåret 2017-2018.

Sogndal folkehøgskule ønskjer søkjarar til stipendiatplassar for komande skuleår.

Stipendiatstillinga er for deg som har gjennomført eit år på folkehøgskule og som ønskjer eit andre år der du får utfordra deg sjølv i nye læringssituasjonar. Det gjeld både som medhjelpar  i undervisningssamanheng og som miljøskapar.

Vi ønskjer søkjarar som kan delta i undervisning på linjene, i fellesfag, valfag og som i tillegg er motiverte for å bidra til eit aktivt og utviklande miljø på skulen.

Skulen har følgjande linjer: FotoDesign, Fotoreise, Friluftsliv, Ski og Klatring, Sykkel og Ski og Idrett. Sjå www.sogndal.fhs.no

I søknaden ber vi deg skrive utfyllande om deg sjølv, dei faglege kvalifikasjonane og erfaringane dine og kvifor du ønskjer å vere stipendiat.

Dei som er aktuelle vert kontakta for ei samtale.
Som stipendiat  har du rett til stipend og lån i Lånekassa.
Ta kontakt med skulen for ein prat om du er interessert.
Tlf. 57 62 75 75.

Søknad sendast til sogndal@sogndal.fhs.no innan søndag 12. mars 2017